دریادریا، تا این لحظه 1 سال و 19 روز سن دارد

خانوم کوچولوی خونه ی ما دریا

در آستانه یک سالگی

عاشق راه رفتنی عشق کوچولوی مامان،اینو بابا رضا برات خریده که زودتر راه بری کلی هم باهاش کیف میکنی،مامان هم با همینا راه افتاده،در آستانه یک سالگی چهار تا دندون داری و مامان و بابا میگی و علی کیا البته میگی اَک،وقتی داداش صبحا مدرسه است از خواب که پا میشی همش اَک اَک میکنی،9.5 کیلو هم وزن داری فدای تو من خانوم کوچولو💋💓 ...
26 آذر 1397